Halbe Zijlstra Fonds

Steroid Sculptures

KUNSTENAARS RICHTEN FONDS VOOR KUNST EN CULTUUR OP

De op 10 juni 2011 bekendgemaakte bezuiniging van 200 miljoen euro door de staatssecretaris OCW – Halbe Zijlstra op het budget voor kunst en cultuur, zal de geschiedenis ingaan als afbraakbeleid. Deze draconische maatregelen, die met een ogenschijnlijk trots door de staatssecretaris worden doorgevoerd, dwingen tot nieuw initiatieven.

Wat stellen wij hier tegenover?
Door Stichting SEA is het initiatief genomen om het Halbe Zijlstra Fonds op te richten. Het doel is geld in te zamelen voor de Nederlandse kunst en cultuursector die op korte termijn vertrapt wordt omdat staatssecretaris Zijlstra bezuinigingen als een “Beeldenstorm” laat plaatsvinden. Onder de Geuzennaam “Halbe Zijlstra Fonds” streven wij naar compensatie voor deze bomaanslag op de cultuursector. Het is een oproep aan eenieder die kunst en cultuur aan het hart gaat.

– Een oproep tot een algehele mobilisatie van alle inventieve krachten van zowel binnen de cultuursector als daarbuiten, om onder de noemer van dit initiatief een nieuw mecenaat op te richten.
– Een oproep alle Nederlanders om ons de cultuur niet te laten afnemen maar juist nu de keuze te maken om zelf aan kunst en cultuur bij te dragen en er zelf in te investeren.

Het Halbe Zijlstra Fonds wil een plek zijn van waaruit acties worden ontwikkeld om nieuwe middelen te verzamelen voor de directe ondersteuning van kunst en cultuur. Daar waar de overheid ons beschavingsideaal met voeten treedt, rest geen andere actie dan dat wij – de burgers van dit land – ons verbinden en het gat wat geslagen is, met vereende inspanning dichten.
Dit is een oproep, aan hen die vermeld staan in de Quote 500 om per nomen 500.000 euro beschikbaar te stellen aan dit fonds. Een oproep aan het Nederlandse bedrijfsleven om naar gelang winst bij te dragen. Het is een oproep aan eenieder om te doneren aan dit fonds: Elke Nederlander kan hier support of geld doneren vanaf 10 euro.
Gelijktijdig is dit ook een oproep aan allen die werken in de cultuursector en door dit beleid worden bedreigd om zich hier te verbinden en samen tot nieuwe initiatieven te komen. Meld je aan op de website om je support te leveren.

Artists

VanGerven|VanRijnberk

Year

2011

project

manifest/website

Photogaphy

A4, edition 7